Aleksandra Stevandić

direktor
"ELNAR"D.O.O.

Bilateral Meetings

 • Thursday (15:00-18:00) 2021-10-14
Description

Preduzeće Elnar d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću i osnovano 2001. godine sa namjerom da se stvori kvalitetno i moderno preduzeće za obavljanje poslova u elektroenergetici, koje će moći odgovoriti na najsloženije zahtjeve slobodnog tržišta.

Postoje firme za koje preduzeće Elnar d.o.o. Banja Luka radi od svog osnivanja, a svake godine proširujemo krug svojih klijenata koje kvalitetnom uslugom i korektnim odnosom nastojimo i uspjevamo da zadržimo.

Usluge koje nudimo su:

 1. Revizija i ispitivanje trafostanica, pripadajuće opreme i uređaja
 2. Remont i popravke trafostanica i pripadajuće opreme i uređaja u postrojenjima nazivnog napona do 35 kV
 3. Montaža trafostanica i puštanje u rad
 4. Preventivno održavanje trafostanica
 5. Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme za trafostanice
 6. Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
 7. Mjerenja na sistemu uzemljenja velikih uzemljivača
 8. Specifični poslovi vezani za reviziju i ispitivanje električnih instalacija i elektroenergetskih postrojenja, montažu i remont elektroenergetske opreme
 9. Projektovanje i nadzor
 10. Optimizacija potrošnje električne energije i ušteda

Za firme koje nemaju vlastito elektroodržavanje i zaposlenog radnika elektro struke, koji ima ovlaštenje za rad na elektroergetskim postrojenjima i instalacijama, nudimo i usluge kompletnog održavanja koje uključuje trafostanice, elektroenergetske i gromobranske instalacije, popravke, prepravke i izvođenje novih instalacija.

Organization Type Companies
Organization Size1-10
Founding Year2001
Phone051/450 220
CountryBosnia-Herzegovina
City Banja Luka , Veljka Mlađenovića bb
Areas of Activities

Energy